loader

Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus

+370 440 76291

Eilėraščiai apie akmenis

 • Akmuo// Spindulys po žeme/ Stasys Jonauskas. - V., 1984, P. 58.
 • Palaidas ruduo// Širdis plaka delčią/ Stasys Jonauskas. - V., 1998, P. 61.
 • Smėlis// Lekia kaip metai/ Stasys Jonauskas. - V., 1981, p. 92.
 • Malūnas// Lekia kaip metai/ Stasys Jonauskas. - V., 1981, P. 89.
 • Vakaras prie upės/Vytautas Landsbergis// Naujasis židinys. - 2007, Nr. 8-9, p. 378.
 • „Tu išbraižyk vėjui kelius, takelius..."/Elena Pimpytė//Mažoji lyrikos teorija/Viktorija Daujotytė. - V., 2005, P. 55.
 • Kai uždainuoja/ Jonas Strielkūnas// Mažoji lyrikos teorija/ Viktorija Daujotytė. - V., 2005, P. 150.
 • Gatvės žydi// Rinktiniai raštai/ Janina Degutytė. T. 1. - V., 1988, P. 43.
 • Rytą prie šaltinio// Rinktiniai raštai/ Janina Degutytė. T. 1. - V., 1988, P. 69.
 • „Kas supustė baltą pusnį smėlio?.."/Rinktiniai raštai/ Janinana Degutytė. T. 1. - V., 1988, P. 138.
 • Lapkričio gama// Rinktiniai raštai/ Janina Degutytė. T. 1. - V., 1988, P. 209.
 • „Dega namai ir gatvės nulytos dega..."//Rinktiniai raštai/ Janina Degutytė. T. 1. - V., 1988, P. 256.
 • Stiklinis etiudas// Rinktiniai raštai/ Janina Degutytė. T. 1. - V., 1988, P. 314.
 • Vaikystė// Rinktiniai raštai/ Janina Degututė. T. 1. - V., 1988, P. 319.
 • „Vėjas kalbasi su debesiu..."//Rinktiniai raštai/ Janina Degutytė. T. 1. - V., 1988, P. 360.
 • „Šiąnakt bus vėjas ir lietus..."// Rinktiniai raštai/ Janina Degutytė. T. 1. - V., 1988, P. 376.
 • Vilnius// Rinktiniai raštai/ Janina Degutytė. T. 1. - V., 1988, P. 410.
 • Monologas akmeniui// Rinktiniai raštai/ Janina Degutytė. T. 2. - V., 1988, P. 22.
 • Gimtinė// Rinktiniai raštai/ Janina Degutytė. T. 2. - V., 1988, P. 142.
 • Smėlio pilis// Rinktiniai raštai/ Janina Degutytė. T. 2. - V., 1988, P. 211.
 • Saulės pėdom// Rintiniai raštai/ Janina Degutytė. T. 2. - V., 1988, P. 253.
 • Priešpietė// Kaip žolės/ Henrikas Čigriejus. - V., 1991, p. 46.
 • Žvirblio gimtadienis// Kaip žolės/ Henrikas Čigriejus. - V., 1991, P. 87.
 • Balandis// Kaip žolės/ Henrikas Čigriejus. - V., 1991, P. 88.
 • „Baltąjį gervuogės vyną gersim dabar iki dugno..."// Kaip žolės/ Henrikas Čigriejus. - V., 1991, P. 142.
 • Sustojimas prie Šventosios// Žmonės prie vieškelio/ Antanas Drilinga. - V., 1986, P. 101.
 • Sukilėlių akmuo// Žmonės prie vieškelio/ Antanas Dailinga. - V., 1986, P. 119-120.
 • Lietuva/ Jonas Strielkūnas// Lietuvos istorija poezijoje. - K., 1997, P. 10.
 • Įkūrė miestą Gediminas/ Mykolas Karčiauskas// Lietuvos istorija poezijoje. - K., 1997, P. 67.
 • Pagonybė/ Juozas Marcinkevičius// Lietuvos istorija poezijoje. - K., 1997, P. 94-95.
 • Miesto sienos statyba/ Mykolas Karčiauskas// Lietuvos istorija poezijoje. - K., 1997, P. 111.
 • Pavasarinis atokvėpis// Paguoda/ Vilija Šulcaitė. - V., 1989, P. 81.