loader

Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus

+370 440 76291

Kultūrinė šviečiamoji veikla

Vienas iš Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus prioritetų yra gamtosauginių idėjų propagavimas rengiant renginius, organizuojant parodas geologine bei gamtosaugine tematika. Svarbia veiklos sritimi tampa bendradarbiavimas su švietimo įstaigomis, edukacinių programų pasiūlymas rinkai, bei įvairių kitų programų organizavimas. 

Pagrindinis muziejaus edukacinės veiklos tikslas - orientuotas į lankytoją, į jo poreikių tenkinimą, teikti įvairesnių paslaugų, vykdyti naujesnių funkcijų, ugdyti ateinančių kartų kūrybiškumo gebėjimą; sudaryti tokį ugdymo scenarijų, kad moksleivis realizuotų savo asmeninę viziją, domėtųsi, bendradarbiautų, kūrybiškai spręstų problemas, mokytųsi iš savo ir kitų patirties, mokėtų prisitaikyti prie naujų gyvenimo sąlygų.
Edukacinė veikla, bendradarbiavimas su visuomenės informavimo priemonėmis, muziejaus reklama, muziejaus įvaizdžio formavimas, informacijos teikimas lankytojams, kultūrinių renginių, parodų organizavimas, ekskursijų maršrutų rengimas ir vedimas, projektų - programų rengimas, leidybinis darbas.