loader

Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus

+370 440 76291

Prekių ženklas ,,Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus logotipas"

Prekių ženklo registracijos

liudijimas Nr.63641

Išdavimo data 2011 11 02  Vilnius

 

ŽENKLO APRAŠAS

Skydas padalytas į tris dalis - raudona pusė kairėje,

juoda pusė dešinėje ir mėlyna apačioje, stilizuotos vandens

bangos imitacija. Skydo centre meška, nešanti ant nugaros

akmenį, o letenoje laikanti lazdą su apsivijusia gyvate.

Skydo apačioje, mėlynoje dalyje - žuvis.

Skydo viršuje - du stilizuoti paukščiai (povai), sidabro spalvos,

o centre - stilizuota vandens lelija.