ĮSTAIGOJE VEIKIANČIOS DARBO GRUPĖS, KOMISIJOS, TARYBOS – JŲ VEIKLA

 

Įstaigoje veikiančios darbo grupės, komisijos,tarybos.

 

1. Muziejaus taryba

Vaidas Jusis, Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos politikos grupės vyriausiasis specialistas, Muziejaus tarybos pirmininkas;

Muziejaus tarybos nariai:

Gintarė Sakalauskienė, Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus direktorė;

Virgilijus Pajarskas, Mosėdžio gamtininkų bendrijos pirmininkas, Skuodo rajono savivaldybės tarybos narys.

 

Muziejaus taryba svarsto:

1. Muziejaus veiklos planus, jų vykdymo ataskaitas ir įgyvendinimo rezultatus;

2. ekspozicijų ir parodų planus;

3. Muziejaus organizacinės struktūros ir pareigybių sąrašo projektus;

4. Muziejaus nuostatų projektą;

5. Muziejaus teikiamų mokamų paslaugų įkainius;

6. Muziejaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo ir kompetencijų ugdymo klausimus;

7. Klausimus dėl muziejaus veiklai reikšmingų projektų ir jų finansavimo galimybių;

8. Su muziejaus veikla bei darbo tvarka susijusių dokumentų projektus;

9. Kitus klausimus, nustatytus muziejaus steigimo dokumentuose, ir padeda muziejaus vadovui užtikrinti efektyvų muziejaus valdymą.

2. Muziejaus mokslinė taryba.

 

  • Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus , vyr. fondų saugotoja – direktoriaus pavaduotoja;
  • LR Aplinkos ministerijos atstovas – tarybos narys;
  • Vilniaus Universiteto , gamtos fakulteto profesorius Gediminas Motuza – tarybos narys;
  • Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus direktorius – tarybos narys;
  • Mosėdžio gimnazijos mokytojas, Mosėdžio gamtininkų draugijos pirmininkas Virgilijus Pajarskas – tarybos narys;
  • Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus vyr. buhalterė Stanislava Kačinskienė – tarybos narys.

3. Muziejaus fondų komplektavimo komisija

 

– Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus , vyr. specialistė Milda Gedgaudienė – komisijos pirmininkė;

– Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus vyr. fondų saugotoja – direktoriaus pavaduotoja;
– Mosėdžio gimnazijos mokytojas, Mosėdžio gamtininkų draugijos pirmininkas Virgilijus Pajarskas;
-Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus vyr. buhalterė Stanislava Kačinskienė.

 

Ištrauka iš Respublikinio Vaclovo Into

akmenų muziejaus statuto patvirtinto

Aplinkos ministro

2010 m. liepos 20 d. , įsakymo

Nr. D1 – 629 redakcija

 

Muziejuje veikia Rinkinių komplektavimo komisija, kurios veiklą reglamentuoja Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-716 (Žin., 2006, Nr. 1-3).

 

 Trumpai apie mus


Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus ir parkas – tai unikalus muziejus, įkurtas Skuodo rajono Mosėdžio miestelyje, abipus Bartuvos upės krantų, vaizdingame 14,5 ha slėnyje. Muziejuje – nemaža uolienų, atneštų į Mosėdį ir kitas Lietuvos vietas ledynmečiu, kolekcija, Lietuvos iškasenų, mineralų (brangakmenių, pusbrangių akmenų) kolekcijos.


Rekvizitai

Salantų g. 2, Mosėdis, LT-98271, Skuodo r.,

Tel./  +370 440 76291; faks. +370 440 76352;

El.paštas sekretore@akmenumuziejus.lt

Įstaigos registracijos kodas: 188203528
Naujienlaiškio prenumerata


Užsisakykite mūsų naujienlaiškį – ir pirmieji sužinosite apie Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus naujienas, renginius.© 2021 m. Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus. Visos teisės saugomos.

Translate »
Pakeisti teksto dydį