Menu Close

Informacija lengvai suprantama kalba

 

 

 

Vaclovo Into akmenų muziejus

Tai vienintelis toks muziejus Lietuvoje.
Jis įkurtas Skuodo rajono Mosėdžio miestelyje, Bartuvos upės abiejuose krantuose.

 

Vaclovo Into akmenų muziejaus ženklas.

 

Akmenų muziejų Mosėdyje įkūrė gydytojas Vaclovas Intas. 

Muziejus ir jo įkūrėjas žinomi Lietuvoje ir užsienio šalyse.

Muziejuje rodomi įvairiausi surinkti akmenys.

Vaclovo Into akmenų muziejus:

• Renka, kaupia, tiria Lietuvos akmenis.

• Atnaujina ir apsaugo mokslui įdomiausius akmenis.

• Išsiaiškina akmenų gamtinę įvairovę.

• Kviečia saugoti gamtą.

 

 

Muziejaus įkūrėjo Vaclovo Into gyvenimo ir veiklos aprašymas

• 1925 metų lapkričio 14 dieną gimė Skuodo rajone, Kivylių kaime.

• 1957 metais pradėjo dirbti Mosėdyje gydytoju.

• 1965 metais apdovanotas garbės raštu už Mosėdžio puošimą, už meilės stiprinimą tvarkai ir grožiui. 

• 1979 metais vasario 26 dieną įkurtas Unikalių akmenų muziejus. Jo pirmuoju direktoriumi paskirtas Vaclovas Intas. 

• 1984 metais Bartuvos upės slėnyje pradėtas sodinti parkas.Vaclovas Intas organizavo, kad būtų pasodinta daugiai nei 5 tūkstančiai augalų.

• 1988 metais Vaclovui Intui suteiktas Nusipelniusio gamtos apsaugos darbuotojo vardas.

• 1994 metais suteikta Valdo Adamkaus vardo premija.

• 1998 metais apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 5-ojo laipsnio Ordinu.

• 2005 metais akmenų muziejui suteiktas Vaclovo Into vardas.

• 2007 metų lapkričio 19 dieną Vaclovas Intas mirė. Jam buvo 82 metai.

 

Vaclovo Into akmenų muziejus

Tai vienintelis toks muziejus Lietuvoje.
Akmenų muziejus yra Skuodo rajono Mosėdžio miestelyje.
Akmenys išdėstyti Bartuvos upės abiejuose krantuose.
Muziejaus parkas užima 14 su puse hektarų dydžio teritoriją. Pavyzdžiui, tokį plotą užima Vilniaus „Akropolis“.

Šiuo metu muziejuje yra apie 150 tūkstančių akmenų ir akmenėlių.

Didžiausias muziejaus akmuo sveria 55 tonas. Tiek sveria 10 dramblių būrys.
Mažiausias akmenėlis sveria kelis gramus. 

Vaclovo Into akmenų muziejus susideda iš:
• vidaus ekspozicijos ir
• lauko ekspozicijos.

Vidaus ekspozicija, kai akmenys rodomi specialiai įrengtose patalpose.

Vaclovo Into akmenų muziejaus vidaus ekspozicija yra įsikūrusi sename vandens malūne.

Malūnas buvo pastatytas prieš  230 metų.

Malūno trijų salių stiklinėse vitrinose išdėstyti įvairiausi akmenys.
Jie surinkti ir suvežti iš viso pasaulio.
Tarp vitrinų yra platūs praėjimai.

Kai kuriose vitrinose yra QR kodai.
Jais pasinaudojus, galima gauti daugiau informacijos apie vitrinoje išdėstytus akmenis.

Lauko ekspozicija, kai akmenys rodomi po atviru dangumi.
Lauko ekspozicijoje yra įvairiausių didelių akmenų. Daug retų medžių ir augalų.

Lauko ekspozicija užima 14 su puse hektarų dydžio teritoriją.
Tai yra ant Bartuvos upės krantų esančio parko dalis.
Šį parką 1984 metais pradėjo sodinti Vaclovas Intas.

Vaclovo Into akmenų muziejuje:

  • Vedamos ekskursijos.
  • Organizuojami kultūriniai renginiai.
  • Rengiamos ugdomosios programos ir užsiėmimai.

Muziejaus lankymo dienos ir valandos

• Sezonu metu muziejus dirba kiekvieną dieną nuo 10 valandos iki 20 valandos.
Sezono metas tęsiasi nuo balandžio 1 dienos iki spalio 31 dienos.

• Ne sezono metu muziejus dirba pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 valandos iki 17 valandos,
Penktadieniais dirba nuo 8 valandos iki 16 valandos 45 minutės.
Ne sezono metas tęsiasi nuo lapkričio 1 dienos iki kovo 31 dienos.

• Muziejuje pietų pertrauka tęsiasi nuo 12 valandos iki 12 valandos 45 minutės

 

Svarbi informacija

  • Muziejaus lankymas asmenims su negalia ir juos lydintiesiems yra nemokamas.
  • Parko takeliai, poilsio aikštelės, įvažiavimai, tualetai pritaikyti lankytojams su negalia.

Muziejaus adresas

Salantų g. 2, Mosėdis,
98273 Skuodo r. sav.

Kontaktinė informacija

• Bilietų kasa: tel. +370 440 51 124

• Direktorė Gintarė Sakalauskienė: tel. +370 440 76311

• Administratorė: tel. +3706 695 1667,  

el. p. administratore@akmenumuziejus.lt

 

Skip to content