Menu Close

Veiklos sritys

Muziejaus veiklos sritys:

 1. muziejinę, istorinę ir gamtinę vertę turinčių eksponatų (mineralų, riedulių, jų kolekcijų ir dendrologinių kolekcijų) įsigijimas, tyrimas ir sisteminimas;
 2. mineralų, riedulių ir akmenų parko dendrologinių rinkinių, rodančių Lietuvos geologijos istoriją, žemės gelmių ir gamtos įvairovę, formavimas;
 3. sukauptų muziejinių vertybių apskaitos, tinkamo saugojimo sąlygų ir apsaugos užtikrinimas;
 4. muziejuje saugomų muziejinių vertybių sąlygų viešam naudojimui  sudarymas (nuolatinių, kilnojamų ir laikinų ekspozicijų ir kitų renginių rengimas,  straipsnių publikavimas);
 5. ekskursijų vedimas informuojant lankytojus apie racionalų žemės gelmių naudojimą, tvarios plėtros, gamtosaugines idėjas;
 6. regioninių, tarptautinių, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų programų projektų ruošimas ir įgyvendinimas muziejaus plėtros, ekologijos, etnokultūros ir turizmo srityse;
 7. edukacinių programų vykdymas, paskaitų, parodų,  publikacijų, seminarų, konferencijų rengimas;
 8. leidinių,  spaudinių, suvenyrų, videofilmų, informacijos elektroninėse laikmenose, interneto svetainėse, parodose apie muziejaus veiklą kūrimas, rengimas, leidimas ir platinimas;
 9. neformaliojo vaikų švietimo vykdymas;
 10. muziejaus rinkinių apskaitos atlikimas Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje (LIMIS);
 11. muziejaus pristatymas internete rengiant virtualias parodas;
 12. lankytojų aptarnavimo paslaugų plėtojimas;
 13. prekiavimas suvenyrais, leidiniais ir kita atributika apie muziejų, Skuodo kraštą, Lietuvą;
 14. informacijos mokslo įstaigų darbuotojams, visuomenei teikimas;
 15. kitos veiklos vykdant funkcijas,  numatytas Muziejų įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje.
Skip to content