Menu Close

Kamerinė mineraloginė petrografinė akmenų ekspozicija

Restauruotame vandens malūno pastate, kuris buvo pastatytas apie 1792 m.,(šiandien architektūros paminklas)  įrengta kamerinė ekspozicija, įsikūrė muziejaus administracija.

Kamerinė ekspozicija išdėstyta 3 salėse, pagal temas.

1 salė pagrindinė ekspozicija  ,,Ką pasakoja uolienos – Žemės istorijos liudininkės“

I ekspozicija ,,Ledyno veikla“ : kaip ledynas atnešė riedulius, kaip ir iš kur pradeda judėti ledas, kaip judantis ledas neša riedulius, kaip kaupiasi atnešti rieduliai ledynui tirpstant. Kokią Europos dalį buvo užklojęs ledynas, didžiausio apledėjimo Europoje ribos, iš kur ledynai atnešė riedulius. Vietos, iš kurių buvo atgabenti ypatingi, vadinami ,,vedantieji“ rieduliai, žemėlapis. Suomijos ir Karelijos, Alandų salų, Švedijos, Baltijos jūros, Suomijos ir Botnijos įlankų, Rusijos ir Kolos pusiasalio rieduliai.

II ekspozicija ,,Besikeičiantis Žemės veidas“: dėl ko ir kaip juda kontinentinės plokštės, kokios kontinentinės plokštės sudaro dabartinį Žemės paviršių.

III ekspozicija ,,Pagrindiniai geologiniai procesai“ arba ,,Kaip susidarė uolienos“: magminės kietos intruzinės (įsiskverbusios, gelminės) uolienos, magminių intruzinių kūnų formos, granitų ir dioritų įvairovė, kiek laiko aušta magma, gelminių uolienų įvairovė, vulkano sandara, magminės skystos išsiliejusios (vulkaninės, efuzinės) uolienos,  kaip išsilieja magma, vulkaninių uolienų įvairovė. Metamorfinės uolienos, kaip keičiasi uolienos dėl didėjančios temperatūros ir slėgio, kaip ir kur susidaro metamorfinės uolienos.

IV ekspozicija  ,,Muziejaus įkūrėjas Vaclovas Intas“

V ekspozicija ,, Muziejaus mokslinis vadovas dr. Algirdas Gaigalas“

2 salė ,, Nuosėdinės uolienos“ Uolienų irimas, virtimas nuosėdomis ir pernešimas, nuosėdų kaupimasis jūros baseine, smiltainiai, konglomeratai, gipsas ir anhidritas, titnagai, aleurolitas, kas jaunesnis? Stiklinės kolbos su paplūdimio ir karjerų smėliais, žvyru, smėliu ir moliu.

VI ekspozicija ,,Suakmenėję gyvūnai ir augalai“: Žemės evoliucija ir gyvų organizmų atsiradimas, stromatolitai, ortocerai, amonitai, koralai, kirmėlių šliaužiojimo pėdsakai, kriauklainiai, gastropodą, žuvų liekanos, belemnitai, dendritai, suakmenėjęs medis, mamuto iltis, kriauklės, kaip galėjo atrodyti Mosėdžio apylinkės Juros laikotarpiu, stratigrafinė laiko skalė.

VII ekspozicija ,,Naudingosios iškasenos ir jų panaudojimas“: skystos naudingos iškasenos, kietos naudingos iškasenos (rūdos) magnetitas, hematitas, šlakas…, žmogaus organizme susidariusias akmenimis( tulžies,šlapimo pūslės ir inkstų akmenys).

3 salė ,, Mineralų kolekcija“

VIII ekspozicija  ,,Dovanotos vertingos ir unikalios mineralų kolekcijos“: E.Preikšo, D. Jurkevičiaus, A.Ulskio kolekcijos, iš įvairių Žemės vietų, Indijos, Kalnų Altajaus, Turkmėnijos, A.Ilgevičienės , A.Bitino , V.Into kolekcijos, dr. G. Motuzos mineralų kolekcija, V.Ušacko pegmatitų kolekcija,  laikina E.Lastausko mineralų iš Afganistano kolekcijos paroda, A.Baltino akvarelės darbų paroda, P. Kardoko tapybos darbų paroda.

 

Skip to content