Menu Close

Bilietų, gido ir kitų mokamų paslaugų kainos

Vaclovo Into akmenų muziejaus teikiamų mokamų paslaugų kainos

  1. Vaclovo Into akmenų muziejaus (toliau – muziejus) lankymo bilietų kainos:

1.1. suaugusiesiems4 eurai asmeniui;

1.2. studentams, moksleiviams, senatvės pensininkams (pateikus tai įrodantį dokumentą) – 2 eurai asmeniui.

 

  1. Edukacinės paslaugos:

2.1. edukacinio užsiėmimo organizavimas lietuvių kalba suaugusiesiems – 8 eurai asmeniui, ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams – 5 eurai asmeniui;

2.2. edukacinio užsiėmimo organizavimas užsienio kalba suaugusiesiems – 9 eurai asmeniui, ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams – 6 eurai asmeniui;

2.3. edukacinio užsiėmimo organizavimas už muziejaus ribų lietuvių kalba suaugusiesiems – 9 eurai asmeniui, ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams – 6 eurai asmeniui;

2.4. edukacinio užsiėmimo organizavimas už muziejaus ribų užsienio kalba suaugusiesiems – 10 eurų asmeniui, ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams – 7 eurai asmeniui;

2.5. transporto paslaugos vykdant edukacinius užsiėmimus už muziejaus ribų (1 km) – 0,25 euro;

2.6. gido paslaugos (vidaus ir lauko ekspozicijų apžvalga) lietuvių kalba (1 val.) grupei iki 25 asmenų – 25 eurai, didesnei kaip 25 asmenų grupei – 1 euras asmeniui;

2.7. gido paslaugos (vidaus ir lauko ekspozicijų apžvalga) užsienio kalba (1 val.) grupei iki 25 asmenų – 30 eurų, didesnei kaip 25 asmenų grupei – 2 eurai asmeniui;

2.8. audiogido (lietuvių arba anglų kalba) nuoma – 1 euras.

 

  1. Kitos paslaugos:

3.1. asmeninių švenčių fotografavimas ir filmavimas, specialios fotosesijos (1 val.) – 20 eurų;

3.2. muziejaus teritorijos ir (ar) edukacinės salės nuoma renginiams iki 50 asmenų (1 val.) – 20 eurų, didesnei kaip 50 asmenų grupei (1 val.) – 35 eurai. Po muziejaus darbo valandų – dviguba kaina;

3.3. muziejaus teritorijos nuoma komerciniams renginiams (1 val.) – 100 eurų;

3.4. prekyba muziejaus teritorijoje (1 mėn. iki 10 m2) – 100 eurų;

3.5. prekyba muziejaus teritorijoje renginių metu (1 m2) – 10 eurų;

3.6. suvenyrų su muziejaus ir akmenų parko simbolika ir informacinių leidinių platinimo paslauga – antkainis 150 proc. gaminio savikainos.

 

  1. Kiekvienų kalendorinių metų birželio 5 dieną (Pasaulinė aplinkos diena) ir paskutinį balandžio mėnesio sekmadienį (Geologų diena) 1 punkte nurodytas mokestis už bilietus neimamas.

 

  1. Nemokamai muziejų gali lankyti:

5.1. ikimokyklinio amžiaus vaikai;

5.2. vaikai iki 18 m., kuriems nustatytas lengvas neįgalumas;

5.3. vaikai iki 18 m., kuriems nustatytas sunkus arba vidutinis neįgalumas, ir juos lydintys asmenys (vienam minėtam vaikui – vienas lydintis asmuo);

5.4. našlaičių, šeimynų, internatinių mokyklų ir vaikų globos namų auklėtinių grupės (pateikus sąrašą su jų statusą patvirtinančiu įstaigos vadovo parašu) ir juos lydintys asmenys (vienai grupei – ne daugiau kaip 3 lydintys asmenys);

5.5. neįgalieji, kuriems nustatytas 25 proc. ir mažesnis darbingumo lygis, ir juos lydintys asmenys (vienam minėtam asmeniui – vienas lydintis asmuo);

5.6. senatvės pensijos amžiaus sulaukę asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, ir juos lydintys asmenys (vienam šios grupės asmeniui – vienas lydintis asmuo);

5.7. asmenys, lydintys lankytojų grupes: ekskursijų vadovai, gidai, mokytojai (vienas asmuo – 15-os lankytojų grupei);

5.8. Lietuvos ir užsienio muziejų darbuotojai, Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariai;

5.9. Ukrainos piliečiai (paprašius nemokamai teikiamos gido paslaugos).

 

 

Skip to content