Menu Close

Akmuo tautosakoje, literatūroje, dainose

SAKMĖS APIE AKMENIS

 • Akmenų augimas// Lietuvių sakmės. – Kaunas, 2004, p. 77-78.
 • Akmuo rogėse// Sužeistas vėjas. – Vilnius, 2005, p. 128.
 • Perkūno kulka ant žvyro// Sužeistas vėjas. – Vilnius, 2005, p. 118.
 • Velnio akmenys// Sužeistas vėjas. – Vilnius, 2005, p. 84.
 • Stebuklingas akmenukas// Sužeistas vėjas. – Vilnius, 2005, p. 84.
 • Šventas akmuo// Sužeistas vėjas. – Vilnius, 2005, p. 82.
 • Einantis akmuo// Sužeistas vėjas. – Vilnius, 2005, p. 84.
 • Auga pernešti akmenys// Sužeistas vėjas. – Vilnius, 2005, p. 82.
 • Duobenėtas akmuo// Sužeistas vėjas. – Vilnius, 2005, p. 82.
 • Akmenys auga// Sužeistas vėjas. – Vilnius, 2005, p. 82.
 • Ženklinti akmenys// Kaip atsirado Žemė. – Vilnius, 1986, p. 20-21.

PASAKOS APIE AKMENIS

 • Stebuklingas akmeniukas// Gražiausios lietuvių pasakos. D. 2. – Kaunas, 1996, p. 143-148.
 • Titnagius// Gražiausios lietuvių pasakos. D. 3. – Kaunas, 1996, p. 73-77.
 • Karalaitė ant stiklo kalno// Stebuklinės lietuvių pasakos. – Kaunas, 1997, p. 166-170.
 • Žalias alkas, stiklo mūras// Žemaičių pasakos/ Simonas Daukantas. – Vilnius, 1985, p. 78-85.
 • Akmuo liudininkas// Gulbė karaliaus pati. – Vilnius, 1980, p. 278-279.

LEGENDOS IR PADAVIMAI APIE AKMENIS

 • Tauralaukių Velnio akmuo// Kai dar amžina ugnis ruseno/ Jonas Remeika. – Vilnius, 1990, p. 137-139.
 • Puntuko akmuo – gerbtinas senovės paminklas//Lietuvių padavimai. – Vilnius, 2006, p. 103-104.
 • Akmenytė//Kai milžinai gyveno. – Vilnius, 1983, p. 53.
 • Valatkonių velnio akmuo//Kai milžinai gyveno. – Vilnius, 1983, p. 48.
 • Švendubrės akmuo//Kai milžinai gyveno.– Vilnius, 1983, p. 73.
 • Vingio akmuo ant Velnio pylimo//Pasakojimai ir padavimai/ Balys Buračas. – Vilnius, 1996, p. 111-112.
 • Akmeniu virtusi karalaitė//Pasakojimai ir padavimai/ Balys Buračas. – Vilnius, 1996, p. 246-247.
 • Rambyno aukų akmuo// Ką kalneliai pasakoja/ Jonas Remeika. – Kaunas, 1990, p. 9.
 • Neringa// Gražiausieji Mažosios Lietuvos padavimai. – Marijampolė, 2000, p. 10-11.
 • Žvejas ir kopų karalius// Gražiausieji Mažosios Lietuvos padavimai. – Marijampolė, 2000, p. 20-21.
 • Tauralaukio akmuo ir dvarininkas// Gražiausieji Mažosios Lietuvos padavimai. – Marijampolė, 2000, p. 33-34.
 • Sidabrinio akmuo// Gražiausieji Mažosios Lietuvos padavimai. – Marijampolė, 2000, p. 84.

EILĖRAŠČIAI APIE AKMENIS

 • Akmuo// Spindulys po žeme/ Stasys Jonauskas. – V., 1984, P. 58.
 • Palaidas ruduo// Širdis plaka delčią/ Stasys Jonauskas. – V., 1998, P. 61.
 • Smėlis// Lekia kaip metai/ Stasys Jonauskas. – V., 1981, p. 92.
 • Malūnas// Lekia kaip metai/ Stasys Jonauskas. – V., 1981, P. 89.
 • Vakaras prie upės/Vytautas Landsbergis// Naujasis židinys. – 2007, Nr. 8-9, p. 378.
 • „Tu išbraižyk vėjui kelius, takelius…”/Elena Pimpytė//Mažoji lyrikos teorija/Viktorija Daujotytė. – V., 2005, P. 55.
 • Kai uždainuoja/ Jonas Strielkūnas// Mažoji lyrikos teorija/ Viktorija Daujotytė. – V., 2005, P. 150.
 • Gatvės žydi// Rinktiniai raštai/ Janina Degutytė. T. 1. – V., 1988, P. 43.
 • Rytą prie šaltinio// Rinktiniai raštai/ Janina Degutytė. T. 1. – V., 1988, P. 69.
 • „Kas supustė baltą pusnį smėlio?..”/Rinktiniai raštai/ Janinana Degutytė. T. 1. – V., 1988, P. 138.
 • Lapkričio gama// Rinktiniai raštai/ Janina Degutytė. T. 1. – V., 1988, P. 209.
 • „Dega namai ir gatvės nulytos dega…”//Rinktiniai raštai/ Janina Degutytė. T. 1. – V., 1988, P. 256.
 • Stiklinis etiudas// Rinktiniai raštai/ Janina Degutytė. T. 1. – V., 1988, P. 314.
 • Vaikystė// Rinktiniai raštai/ Janina Degututė. T. 1. – V., 1988, P. 319.
 • „Vėjas kalbasi su debesiu…”//Rinktiniai raštai/ Janina Degutytė. T. 1. – V., 1988, P. 360.
 • „Šiąnakt bus vėjas ir lietus…”// Rinktiniai raštai/ Janina Degutytė. T. 1. – V., 1988, P. 376.
 • Vilnius// Rinktiniai raštai/ Janina Degutytė. T. 1. – V., 1988, P. 410.
 • Monologas akmeniui// Rinktiniai raštai/ Janina Degutytė. T. 2. – V., 1988, P. 22.
 • Gimtinė// Rinktiniai raštai/ Janina Degutytė. T. 2. – V., 1988, P. 142.
 • Smėlio pilis// Rinktiniai raštai/ Janina Degutytė. T. 2. – V., 1988, P. 211.
 • Saulės pėdom// Rintiniai raštai/ Janina Degutytė. T. 2. – V., 1988, P. 253.
 • Priešpietė// Kaip žolės/ Henrikas Čigriejus. – V., 1991, p. 46.
 • Žvirblio gimtadienis// Kaip žolės/ Henrikas Čigriejus. – V., 1991, P. 87.
 • Balandis// Kaip žolės/ Henrikas Čigriejus. – V., 1991, P. 88.
 • „Baltąjį gervuogės vyną gersim dabar iki dugno…”// Kaip žolės/ Henrikas Čigriejus. – V., 1991, P. 142.
 • Sustojimas prie Šventosios// Žmonės prie vieškelio/ Antanas Drilinga. – V., 1986, P. 101.
 • Sukilėlių akmuo// Žmonės prie vieškelio/ Antanas Dailinga. – V., 1986, P. 119-120.
 • Lietuva/ Jonas Strielkūnas// Lietuvos istorija poezijoje. – K., 1997, P. 10.
 • Įkūrė miestą Gediminas/ Mykolas Karčiauskas// Lietuvos istorija poezijoje. – K., 1997, P. 67.
 • Pagonybė/ Juozas Marcinkevičius// Lietuvos istorija poezijoje. – K., 1997, P. 94-95.
 • Miesto sienos statyba/ Mykolas Karčiauskas// Lietuvos istorija poezijoje. – K., 1997, P. 111.
 • Pavasarinis atokvėpis// Paguoda/ Vilija Šulcaitė. – V., 1989, P. 81.

DAINOS, KURIOSE MINIMI AKMENYS

 • Akmuo be kraujo, vėjas be sparno// Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka. T. 11: Įvairi tautosaka iš rinkinių/ Surinko Jonas Basanavičius – V., 2002, P. 108.
 • Vilniaus bažnyčia// Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka. T. 11:Įvairi tautosaka iš rinkinių/ Surinko Jonas Basanavičius. – V., 2002, P. 122-123.
 • Verkia mergelė//Lietuvių liaudies dainynas. T. VI: Darbo dainos. D. 1. – V., 1993, p. 242.
 • Aš pareinu iš lauko// Lietuvių liaudies dainynas. T. VI: Darbo dainos. D. 1. – V., 1993, P. 253-254.
 • Vai kur aš gėriau, uliavojau// Čiulba ulba sakalas: Petro Zalansko tautosakos ir atsiminimų rinktinė. – V., 1983, P. 128-129.
 • Ant tėvelio dvaro// Lietuvių liaudies dainynas. T. 3: Karinės-istorinės dainos. D. 1. – V., 1985, P. 75.
 • Augin tėvelis vieną sūnelį// Lietuvių liaudies dainynas. T. 3: Karinės-istorinės dainos. D. 1. – V., 1985, P. 94-95.
 • Oi sūneli dobilėli, neklausei tėvelio// Lietuvių liaudies dainynas. T. 3: Karinės-istorinės dainos. D. 1. – V., 1985, P. 266.
 • An aukšto kalnelio// Lietuvių liaudies dainynas. T. 3: Karinės-istorinės dainos. D. 1 – V., 1985, P. 287-288.
 • Motinėle mano// Lietuvių liaudies dainynas. T. 3: Karinės-istorinės dainos. D. 1 – V., 1985, P. 293.
 • Kad aš turėtau// Aušta aušrelė.- K., 1989, P. 25.
 • Saulelė raudona// Aušta aušrelė. – K., 1989, P. 163-164.
 • Pasakyk, mergele// Aušta aušrelė. – K., 1989, P. 189-191.
 • Visos upės akmenuotos// Aušta aušrelė. – K., 1989, P. 219.
 • Oi nėra niekur tokio dvarelio// Dainuok, sesele. – V., 1985, P. 34.
 • Cit neverk, mergele// Dainuok, sesele. – V., 1985, P. 58.
 • Dainuok, sesule// Dainuok, sesele. – V., 1985, P. 60-61.
 • Mylėjau mergelę// Dainuok, sesele. – V., 1985, P. 115-116.
Skip to content