Menu Close

Dainose minimi akmenys

 • Akmuo be kraujo, vėjas be sparno// Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka. T. 11: Įvairi tautosaka iš rinkinių/ Surinko Jonas Basanavičius – V., 2002, P. 108.
 • Vilniaus bažnyčia// Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka. T. 11:Įvairi tautosaka iš rinkinių/ Surinko Jonas Basanavičius. – V., 2002, P. 122-123.
 • Verkia mergelė//Lietuvių liaudies dainynas. T. VI: Darbo dainos. D. 1. – V., 1993, p. 242.
 • Aš pareinu iš lauko// Lietuvių liaudies dainynas. T. VI: Darbo dainos. D. 1. – V., 1993, P. 253-254.
 • Vai kur aš gėriau, uliavojau// Čiulba ulba sakalas: Petro Zalansko tautosakos ir atsiminimų rinktinė. – V., 1983, P. 128-129.
 • Ant tėvelio dvaro// Lietuvių liaudies dainynas. T. 3: Karinės-istorinės dainos. D. 1. – V., 1985, P. 75.
 • Augin tėvelis vieną sūnelį// Lietuvių liaudies dainynas. T. 3: Karinės-istorinės dainos. D. 1. – V., 1985, P. 94-95.
 • Oi sūneli dobilėli, neklausei tėvelio// Lietuvių liaudies dainynas. T. 3: Karinės-istorinės dainos. D. 1. – V., 1985, P. 266.
 • An aukšto kalnelio// Lietuvių liaudies dainynas. T. 3: Karinės-istorinės dainos. D. 1 – V., 1985, P. 287-288.
 • Motinėle mano// Lietuvių liaudies dainynas. T. 3: Karinės-istorinės dainos. D. 1 – V., 1985, P. 293.
 • Kad aš turėtau// Aušta aušrelė.- K., 1989, P. 25.
 • Saulelė raudona// Aušta aušrelė. – K., 1989, P. 163-164.
 • Pasakyk, mergele// Aušta aušrelė. – K., 1989, P. 189-191.
 • Visos upės akmenuotos// Aušta aušrelė. – K., 1989, P. 219.
 • Oi nėra niekur tokio dvarelio// Dainuok, sesele. – V., 1985, P. 34.
 • Cit neverk, mergele// Dainuok, sesele. – V., 1985, P. 58.
 • Dainuok, sesule// Dainuok, sesele. – V., 1985, P. 60-61.
 • Mylėjau mergelę// Dainuok, sesele. – V., 1985, P. 115-116.

 

Skip to content