Menu Close

44-asis gimtadienis

Vasario 26-oji mūsų muziejui visada bus ypatinga diena.

 

Tai ne tik simbolinė data, kai buvo įkurtas muziejus kaip juridinis asmuo, bet diena, kuri primena mums nueitą kelią, visus pargabentus akmenis, prie to prisidėjusius asmenis ir kitus nuveiktus darbus.

Du dešimtmečius akmenys kraustėsi į Mosėdį dėka gydytojo Vaclovo Into ir tik 1979 m. vasario 26 dieną buvo LTSR Valst. gamtos apsaugos komitete nuspręsta Mosėdyje įsteigti Respublikinį unikalių akmenų muziejų. Nuo 2005 metų muziejui suteiktas Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus vardas. Dabar muziejus pavaldus Aplinkos ministerijai.

Mosėdis ir akmuo tapo neatskiriamos sąvokos dėl gyd. V. Into iniciatyvos. Bet muziejaus kūrime talkininkavo daugybė žmonių ir to skaičiaus net negalėtume įvardinti. Tačiau šiandien, norime išskirti vieną ypatingą asmenį – geologą, mokslininką, pedagogą, visuomenininką, profesorių Algirdą Gaigalą, kurį vadiname mūsų akmenų krištatėviu. Jis rytoj švęstų savo 90-ąjį jubiliejų. Tai žymi Lietuvos ir ne tik Lietuvos geologijos asmenybė. Mūsų muziejui profesoriaus sukauptos žinios, darbo patirtis buvo labai naudingos ir svarbios: jis buvo lauko ekspozicijos projekto mokslinis vadovas dar nuo 1971 m., apibūdino ir sudarė aprašus beveik visiems muziejaus rieduliams, juos klasifikavo pagal sudėtį, kilmę, motininę jų išplitimo vietą, aktyviai dalyvavo muziejaus renginiuose, o taip pat dėjo visas pastangas išsaugant mūsų muziejaus valstybinį statusą, taip išvengiant prijungimo prie Salantų regioninio parko.

Su pasididžiavimu ir pagarba prisimename profesorių Algirdą Gaigalą ir jo draugystę su gydytoju Vaclovu Intu.

Žemaitiškas užsispyrimas, meilė gamtai davė pradžią muziejaus kūrimuisi. Nueitas 44 metų kelias, dirbusių ir šiuo metu dirbančių žmonių atsidavimas jų profesijoms, iš Vaclovo Into pasėtų sėklų užaugino nuostabiausius vaisius. Dėkojame visiems muziejaus lankytojams, kad buvote ir tebesate kartu.

Su gimtadieniu muziejų ir jo bendruomenės žmones 🥳 ilgiausių mums metų 😊

Nuotraukos iš muziejaus archyvo ir žurnalo “Jubiliejinės datos”.

Skip to content