Menu Close

Kvietimas prisijungti prie akcijos ,,Uždek žvakutę Vaclovui Intui”

Nuo 2007 metų lapkričio 19 d. atminimų liepsnelėmis užtvindome Mosėdį pagerbiant gerb. Vaclovą Intą. Tą vakarą dega žvakelės ne tik prie V. Into kapo, jo sodyboje, prie sukurto muziejaus ar paminklo, bet ir tvenkinyje.
Kviečiame visus su savo žvakutėmis prisijungti prie akcijos nuo 16 val., kad nei viena kertelė neliktų užmiršta.
Nuo 17 val. kviečiame į Vaclovo Into akmenų muziejaus edukacinę salę pasidalinti prisiminimais ir peržiūrėti muziejaus 1985 m. video įrašą iš muziejaus archyvo, kuriame matysime dar gyvą gyd. Vaclovą Intą, akmenų parką kūrimo pradžioje, gražiausias to meto Mosėdžio sodybas ir V. Intą su jo šeima.
Renginio – akcijos organizatorius Vaclovo Into akmenų muziejus, bet prie akcijos gali prijungti kiekvienas asmeniškai, su šeima ar su savo organizacija.
Skip to content