Menu Close

Šiandien Vaclovo Into gimtadienis

Šiandien norime prisiminti ypatingą žmogų, palikusį neišdildomą pėdsaką mūsų gyvenimuose. Gimimo dienos proga norime pagerbti Vaclovą Intą, akmenų muziejaus įkūrėją, kuris mūsų širdyse gyvens amžinai. Jis dalinosi ne tik nuostabia akmenų pasaulio kolekcija, bet ir savo aistra, energija ir meile gamtai. Jo darbai ne tik praturtino mūsų žinias apie akmenis, bet ir palietė daugybę širdžių.

Mosėdis – garsus visose pasaulio šalyse savo tvarkingumu, unikalumu, kurį jam suteikia atkaklaus žemaičio, gydytojo, akmenų muziejaus įkūrėjo sukurtas grožis. 1925 metais lapkričio 14 dieną Skuodo rajone, Kivylių kaime gimė savo darbais garsėjantis gydytojas Vaclovas Intas, išaukštinęs, į saulę pakylėjęs paprastą lauko akmenį. Nuo amžių žemdirbio keikiamas ir visaip iš laukų gujamas, gerų žmogaus rankų pakylėtas virš žemės akmuo – kūlis nušvito įvairiaspalviu žaismingumu, harmonija, privertė praeivį stabtelti, įsižiūrėti, nusilenkti ir pamilti.

STUDIJOS IR DARBAS

1946 m. Vaclovas Intas pradėjo lankyti Klaipėdos Žemės ūkio mokyklą.

1949 metų rudenį Vaclovas įstojo mokytis į Kauno valstybinį Vytauto didžiojo universitetą, vėliau perorganizuotą į medicinos institutą. Baigęs studijas, 1955 metais, atvažiavo į Skuodą, kur buvo paskirtas vietos ligoninės vidaus ligų skyriaus vedėju.

1957 metais Vaclovas Intas pradėjo dirbti gydytoju Mosėdyje. Nuo ligoninės kiemo gražinimo prasidėjo visa akmenų kraustymosi istorija.

MOSĖDŽIO PUOSELĖJIMAS IR MUZIEJAUS KŪRIMAS

1962 metų birželį vienu atsikvėpimu gaisras nušlavė visas 42 miestelio centrą bei seno vandens malūno tvenkinio pakrantes aptūpusias trobeles. Atsiradusią griuvėsiais ir nuodėguliais užverstą atšlaitę, gydytojo Vaclovo Into iniciatyva nutarta paversti skveru, žymiems krašto žmonėms, bei įvykiams įamžinti.

Už nenuilstamą triūsą puošiant Mosėdį, skiepijant gyventojams meilę tvarkai, grožiui, už aktyvų gamtos apsaugos idėjų populiarinimą ir nenuilstamą Mosėdžio puoselėjimą, Vaclovas Intas 1965 m. apdovanotas garbės raštu, o 1968 metais apdovanotas Visasąjungine Liaudies Ūkio Pasiekimų Parodos sidabro medaliu.

1971 metais pradėta užtvankos statyba ant Bartuvos upės. Darbai tęsėsi du metus, kartu buvo atnaujintas ir senasis malūno tvenkinys, sustumtos kelios salos vandens paukščių perėjimui. Virš 50 ha išsiliejęs tvenkinys pavadintas „Gulbių ežeru”, jo krikštatėviais išrinkti V. Intas ir darbų vykdytojas Ž. Kišonas. Per du metus buvo pasodinta keletas tūkstančių medelių ir krūmų iš V. Into asmeninio medelyno. Prieš patvenkiant tvenkinius, iškilesnėse dugno vietose, prie salų pasodinta apie 700 vandens lelijų, lūgnių, kurias išaugino iš sėklų gydytojas. Po kiek laiko didysis Mosėdžio tvenkinys V. Into iniciatyva įteisintas kaip vandens paukščių draustinis.

1972 metais Bartuvos upės vagos apsuptoje lankoje prasidėjo darbai, kuriems vadovavo gydytojas V. Intas. Statė akmenis lauko ekspozicijoje lygiai taip, kaip kalnuose nuo šlaitų juos išbarstė gamtos jėgos. Akmenys vis keliavo į Mosėdį. Jų buvo pargabenta apie 20 000. Visą kuriamą parką apsupo apie 400 m. ilgio, 0,7 m. aukščio akmeninė krautinė tvora.

1978 metais po visapusiškos rekonstrukcijos ir remonto pagarbia praeitimi atgijo ir vandens malūnas, kuris buvo statytas dar 1792 metais.

1984 m. pietiniame Bartuvos šlaite, 6,5 hektarų plote pradėtas sodinti parkas. Jame pasodinta virš 5000 medelių ir krūmų. Gamta, žmogus, menas susiliejo į vieną visumą…

1979 m. vasario 26 d. atsižvelgiant į parko populiarumą, jo mokslinę, kultūrinę bei estetinę-turistinę vertę buvo įsteigtas Valstybinio Gamtos apsaugos komiteto Respublikinis unikalių akmenų muziejus. Pirmuoju muziejaus direktoriumi paskirtas Mosėdžio ambulatorijos vyr. gydytojas Vaclovas Intas.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­APDOVANOJIMAI

1977 metais jam suteiktas Lietuvos gamtos apsaugos draugijos Žymūno vardas.

1987 m. Indijos Respublikos gamtos apsaugos draugija suteikė Draugijos nario vardą.

1988 m. minint Pasaulinę aplinkos apsaugos dieną V. Intui suteiktas Nusipelniusio gamtos apsaugos darbuotojo vardas.

1994 m. suteikta V. Adamkaus vardo premija.

1997 m. suteiktas Skuodo raj. Garbės piliečio vardas ir įteiktas Skuodo garbės piliečio ženklas.

1998 m. apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 5-ojo laipsnio Ordinu.

2005 m. atsižvelgiant į muziejaus įkūrėjo nuopelnus aplinkos apsaugos srityje muziejui suteiktas Vaclovo Into akmenų muziejaus vardas.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

2007 m. lapkričio 19 d. Mosėdis neteko savo krašto šviesuolio Vaclovo Into akmenų muziejaus įkūrėjo, „akmenų sodininko”, taip išgarsinusio Mosėdį.

Kasmet šią dieną minime uždegdami atminimo žvakutes Vaclovui Intui.

Skip to content