Menu Close

Paroda Europos paveldo dienoms paminėti

Visus kultūros paveldo objektus kūrė ir tebekuria žmonės bei tam tikros ypatingos, nuolat kauptos žinios ir tobulinti įgūdžiai. Prie kiekvieno iš jų kūrimo yra prisilietusi kūrėjo vaizduotė ir įgudusios meistro rankos. „Gyvasis paveldas: meistriškumo laboratorija“ – Europos paveldo dienų tema 2023 metais – kviečia pažinti paveldo kūrėjus ir visą meistriškumo laboratoriją, veikiančią kultūros paveldo objektų kūrimo ir išsaugojimo procese. Europos paveldo dienos Mosėdyje bus minimos rugsėjo 15 d., visuomenei pristatant parodą “Senas ir naujas”. 

Mosėdžio vandens malūnas pastatytas 1792 m., restauruotas 1978 m. pagal architekto Vaidoto Guogio projektą, pritaikant malūną muziejaus patalpoms, II a. administracinėms patalpoms, įrengiant R pusėje 3 tūrinius stoglangius, P pusėje apžvalgos terasą, sumažinant pakrovimo angą, restauruojant technologinę įrangą. Kultūros vertybių registre vandens malūnas įregistruotas 2005-04-18. Apie vertingąsias vertybes ir kitus duomenis galima paskaityti nuorodoje: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

Minėdami vandens malūno 230 m. sukaktį, Vaclovo Into akmenų muziejus yra sukūręs nuotraukų iš muziejaus ir kitų muziejų Lietuvoje archyvų, kuriuose matosi šis vandens malūnas ir galima pastebėti malūno pokyčius per tiek metų. Kviečiame visus rugsėjo 15 d. pasižvalgyti po mūsų parodą, kuri bus eksponuojama Salantų g. kelkraštyje, prie muziejaus teritorijos. Esant blogam orui, paroda bus perkelta į muziejaus vidines erdves.

 

 

Skip to content