Menu Close

Nauji muziejaus nuostatai ir pakitęs pavadinimas

2022-12-02 LR Seime įregistruotas Kultūros ministerijos atnaujinta Muziejų įstatymas. Naujame įstatyme sistemiškai peržiūrėjus muziejų veiklos reglamentavimą, buvo atsisakyta neaktualių teisinio reguliavimo nuostatų, įtvirtinti nauji muziejų veiklos principai, patikslintos funkcijos. Siekiant sukurti palankesnes darbo sąlygas regionų specialistams, buvo supaprastinta savivaldybių muziejų vadovų skyrimo į pareigas antrai kadencijai tvarka. Taip pat keičiamas muziejų vadovų pavaduotojų-vyriausiųjų fondų saugotojų pareigybės pavadinimas į vyriausiojo muziejaus rinkinių kuratoriaus ir skyrimo į šias pareigas tvarka bei jo skyrimo į pareigas nacionaliniuose ir valstybiniuose muziejuose tvarka, atsisakant buvusio dvigubo pavaldumo ir nustatant, kad į pareigas skiria ir iš jų atleidžia muziejaus vadovas. Tai tik dalis pakeitimų, kuriuos numatė šis įstatymas. Pilną Muziejų įstatymą galite rasti paspaudę šią nuorodą:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/3510a250720c11ed8a47de53ff967b64

Atliepiant šio įstatymo pakeitimus buvo koreguojami Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus nuostatai, kurie po atitinkamų korekcijų buvo įregistruoti 2023 liepos 10 d.

Be anksčiau paminėtų pakeitimų, mums pats svarbiausias pokytis yra tas, kad įsigaliojus įstatymui turi būti keičiamas respublikinio muziejaus pavadinimas į valstybinio muziejaus. Suderinus su Aplinkos ministerija, nuo šių nuostatų įsigaliojimo mūsų muziejaus pavadinimas – Vaclovo Into akmenų muziejus.

Pilnus nuostatus galite rasti paspaudus šią nuorodą:

VIAM nuostatai 2023 07 10

 

 

Skip to content